30 Mayıs 2013 Perşembe

PHB Polimeri Nedir?

Son güncelleme: 22 Ekim 2014


PHA’lar hidroksil grubu bağlanmış yağ asitlerinden oluşan poliesterlerdir ve doğada birçok farklı bakteri tarafından hücre içi karbon ve enerji depose olarak üretilmektedir (Wältermann vd., 2005).  En yaygın bulunan PHA poli(3hidroksibütirat) homopolimeridir (Anderson vd., 1990) (PHB polimeri). Polimeri oluşturan monomerlerin kompozisyonu ve zincir ve yan zincirlerin uzunluğu polimerin özelliklerini etkilemektedir. PHA'lar hem termoplastik hem de elastomer özelliği gösterebildiğinden dolayı, sadece R-steryoizomer formuna sahip olmalarından dolayı olarak, toksik özellikte olmamaları, biyouyumlu olmaları, yenilenebilir kaynaklardan üretilmeleri ve biyolojik olarak bozunmaları sebebiyle ilgi çekmektedirler (Steinbüchel, 2001).  

Bakteri bazlı bir hammadde olan PHB polimeri, polietilene eşdeğer olmasi ile birlikte biyoplastik üretiminin değer kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bu hammaddeler ilk olarak şişeleme ve paketleme endüstrisinde kullanılmaya başlansa da zamanla üretim alanları oldukça genişlemiştir. Kolay şekillendiği ve parçalandığı için birçok biyoplastik üretiminde PHB polimeri tercihi edilmektedir. Tıbbi malzeme ve eczacılık sektöründe gerekli olan birçok plastik ürün PHB polimeri ile üretilmektedir. PHB polimeri aynı zamanda petrol bazlı hammaddelerle birleştirildiğinde PHA’ların kendine özgü özelliklerini geliştirmek mümkündür.

Neme ve hava geçirgenliği direnci oldukça yüksek olan PHB polimerleri birçok alanda rahatlıkla kullanılmaktadır. PHB polimeri karıştığı diğer polimerlerin kırılganlığını azaltmaktadır. Biyoplastik üretiminde kullanılan birçok polimere nazaran kullanım alanı ve özellikleri üstün olan PHB polimeri birçok sektörde plastik üretiminde tercih edilen polimerler arasında yer almaktadır. Termoplastik özellikte olan PHB polimeri gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan birçok plastik üretiminde kullanılmaktadır. 


Biyoplastik üretiminide kullanılan biyolojik polimerler doğa dostu plastiklerin üretilmesini sağlamaktadır. Kumru Kimya bu alanda çalışmaları oldukça geniş olan firmalardan biridir. İnsanlar arasında çevre bilincinini artması ile birlikte birçok plastik endüstrisi biyoplastik üretiminde aktif bir şekilde çalışmalar yapmaktadır. Çevre de daha kolay çözünen biyoplastik ürünler plastic kullanılan birçok alanda üretimi gerçekleşstirilmektedir. Bu alanda önemli bir biyoplastik hammaddesi oolan PHB polimeri biyoplastik üretiminde genellikle tercihi edilen hammaddelerden biri olma özelliği taşımaktadır. Tamamen stereospesifik olan PHB polimeri çok yüksek kristalliğe sahiptir. Günümüzde maliyeti oldukça pahalı olan biyoplastik üretimi satış aşamasında da oldukça pahalı bir şekilde insanlara satışı yapılmaktadır. Ancak insanların geleneksel plastikleri daha kullanışlı bulmaları ve ekonomik olması ile biyoplastik ürünler hak ettiği değeri görememektedir. Bu alanda kumrukimya.com sitesinde detaylı bilgiler yer almaktadır.

Kaynaklar:

Wältermann M, Steinbüchel A. 2005. Neutral lipid bodies in prokaryotes: recent insights into structure, formation, and relationship to eukaryotic lipid depots. Journal of Bacteriology 187(11):36073619.

Anderson AJ, Dawes EA. 1990. Occurrence, metabolism, metabolic role, and industrial uses of bacterial polyhydroxyalkanoates. Microbiological Reviews 54(4):450472.

Steinbüchel A, Füchtenbusch B. 1998. Bacterial and other biological systems for polyester production. Trends in Biotechnology 16(10):419427.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder