6 Haziran 2013 Perşembe

Biyoplastik Üretimi için Kullanılan Tarım Alanları

Biyoplastik üretimi için gerekli besleme stoğu global tarım alanlarının çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Toplam global tarım alanı olan 5 milyar hektarlık kısmın %0.006’sından bile daha azı biyoplastiklerin üretimi için gerekli olan hammaddelerin üretilmesi amacıyla kullanılıyor. Avrupa Biyoplastik (European Bioplastics) tarafından yayınlanan bu önemli bulgu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun rakamlarına ve Biyoplastikler ve Biyokompozitler Enstitüsünün (IfBB, University of Applied Sciences and Arts, Hannover, Almanya) hesaplamalarına dayanıyor.

Büyüyen bir nüfusa sahip bir dünyada her daim gıda ve besinlere olan ihtiyaç da artıyor. Bu durum besinlerin, gıda dışı amaçlı kullanımlarını da tartışılır hale getiriyor. European Bioplastics sitesi tarafından yayınlanan yeni broşür ‘Biyoplastikler – gerçekler ve rakamlar’ da bu tartışmayı daha gerçekçi bir boyuta taşıyor.

13.4 milyar hektardan oluşan global yüzölçümün, yaklaşık %37’lik (5 milyar hektar) bölümü tarım için kullanılıyor. Bu kısmın içerisinde de %70’lik bölümü (3.5 milyar hektar) meralar ve çayırlar oluştururken, ekili alanlar da %30’luk (1.4 milyar hektar) kısmı oluşturuyor. Bu %30’luk ekili alanlar ise kendi içinde; %27 (1.29 milyar hektar) ile besin ve gıda için üretilen ekinler ve %2 ile malzemeler için üretilen ekinler (bu kısmın içerisine biyoplastikler de giriyor) ve %1 biyoyakıtlar için olarak ayrılıyor.

European Bioplastics verileri 2011 için biyoplastik üretim kapasitesini 1.2 milyon ton olarak belirtiyor. Bu da yaklaşık 300bin hektarlık alanın besleme stoğu üretimi için kullanılması gerektiği anlamına geliyor. Toplam 5 milyar hektarlık alan ile oranlandığı zaman biyoplastikler için sadece %0.006’lık bir kısmın kullanıldığı anlamına geliyor. Bir teşbihle anlatmak gerekirse bu oran Eyfel kulesiyle yan yana duran çeri domatesin boyutlarının oranına denk geliyor.

Global tarım alanları ve bu alanların nasıl kullanıldığına dair hesaplamalar gösteriyor ki %0.006’lık biyoplastik üretimi için kullanılan alan %98’lik hayvancılık ve besin/gıda üretimi için kullanılanın yanında sözü bile edilemez boyutta kalıyor.

European Bioplastics’e göre besleme stoğundan elde edilecek verimi arttırmak ve tarım teknolojisinin de gelişmesi yeni biyoplastiklerin üretilmesi için kullanılacak alanlarla, gıda besinlerinin üretilmesi için kullanılacak alanlar arasındaki dengenin korunmasında önemli faktörler olacaktır. 


Artmakta olan taleple birlikte 2016 yılında biyoplastik üretimi için gerekli besleme stoklarının üretiminde kullanılacak alanların toplam alanların %0.022’si olması bekleniyor.

Kaynak: European-bioplastics.org

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder