Ana içeriğe atla

Avrupa Birliği Ambalajlar için EN 13432 Standardını Şart Koşuyor

Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin AB Yönetmeliğinin (94/62/EC) 1996 yılında yürürlüğe konmasından sonra; AB üyeleri kompostlanabilir ve biyobozunur ambalajlar için ortak bir standart geliştirdiler, EN 13432:2000. 2000 yılında oluşturulan bu standart; 'Ambalaj: kompostlanma ve ya biyobozunma yoluyla geri kazanılabilen ambalajlar için gereksinimler' şeklindeydi. Bu standart Avrupa Birliği Üye ülkelerinin ulusal standart oluşturma kurumları tarafından da uygulandı. Örneğin İngiliz Standart Enstütüsü tarafından yayımlanan BS EN 13432 standardındaki BS kısaltması, İngiliz Standardı anlamına gelmektedir. Standardın konusu özel olarak ambalajları kompostlanabilirliği ve anaerobik olarak parçalanmaları üzerinedir.

Bu belirtilen standarda göre kompostlanabilirlik kriterine uygun olan ambalaj ürünleri kompostlanma için uygundur (testler endüstriyel ölçekte kompostlama koşullarını simule etmektedir.) ve standardın anaerobik parçalanma kriterine uyanlar ise organik geri kazanım için uygundur.

EN 13432 Standardının özeti: Kompostlanabilirlik Kriterleri

1) Ayrışma/bozunma: ambalaj numunesi organik atık ile karıştırılır ve test ölçeğindeki kompostlama koşullarında 12 hafta boyunca tutulur. Bu süre sonunda parçalanan malzemelerin boyut olarak %10'dan daha fazlasının 2mm'den daha fazla olmaması gerekmektedir.

2)Biyobozunma: asıl metabolik ve mikrobiyal dönüşümün kompostlama koşulları altında ölçülmesidir. Ambalaj numunesinin su, karbon dioksit ve yeni hücre biyokütlesine dönüşümünün ölçülmesidir. En fazla 6 ay içerisinde, test numunesi, kontrol ve ya referans malzemenin en az %90'ı kadar karbon dioksit oluşturmalıdır.

3)Kompostlama işlemine herhangi bir olumsuz etkinin bulunmaması

4) Düşük miktarda ağır metaller (potansiyel toksik elementler) ve bu maddelerin kompost kalitesine herhangi bir etkilerinin bulunmaması gerekir. Numune kuru ağırlığında MG/KG cinsinden üst sınırlar: zinc 150,  bakır 50, nikel 25, kadmiyum 0.5, kurşun 50, cıva 0.5, krom 50, molibdenum 1, selenyum 0.75, arsenik 5, flrorür 100.

5)Kompostlanan ambalaj malzemesi elde edilen kompostun, yoğunluğu, pH, tuzluluk (elektriksel iletkenlik), uçucu katılar, toplam nitrojen, toplam fosfor, toplam magnezyum, toplam potasyum ve amonyak gibi özelliklerinde olumsuz etkisinin olmaması gerekmektedir.


Bütün bu kriterler, uluslararası olarak kabul edilen test metodları kullanılarak test edilmektedir. Bağımsız laboratuvarlardan elde edilen sonuçlar standartta belirtilen katı geçti/kaldı limitleri ile karşılaştırılır. Eğer bir malzeme bütün kompostlanabilirlik test gereksinimlerini karşılayabilirse, ancak o zaman kompostlanabilir olarak nitelendirilebilir.

Bütün bu şartlar içerisinde Türkiye'nin de AB uyum yasaları çerçevesinde ambalaj atıklarının yönetilmesi konusunda bu tür bir yönetmeliğe geçmesi çok da uzak olarak görülmüyor. Bu sebeple oxo-bozunur ya da herhangi organik katkılar yerine, bu tür şartları sağlayabilecek biyoplastik hammaddelerin tercih edilmesi, uzun vadede şirketlerin yararına olacaktır.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için, uzman kadrosuyla faaliyet gösteren Kumru Kimya şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evde Kendi Biyoplastiğinizi Nasıl Üretebilirsiniz

Biyoplastiklerin en güzel tarafı tamamiyle petrolden bağımsız kaynaklardan üretilebilmeleridir. Buna ek olarak elinizde petrol dahi olsa normal plastik hammaddelerini üretebilmeniz için çok yüksek ısılara çıkabilecek teknolojik aletlere ve damıtma aletlerine ihtiyacınız vardır. Fakat biyoplastik tamamiyle evde bulunabilen basit maddeler ile üretilebilmektedir. Greenplastics.net sitesinin desteğiyle hazırlanan ve 2008 yılında hazırlanmış olan 'Kendi biyoplastiğinizi yapın' adlı youtube videosu zamanında pek rağbet görmemiş olsa da son dönemdeki bazı haberler sonrasında tekrar gündeme getirilmesinde yarar olacağını düşünüyorum. Aşağıda İngilizce olarak seyredebileceğiniz videoyu anlayamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle gerekli malzemeler açıklanıyor, bir ısıtıcı, bir tencere, su, nişasta, gliserin ve sirke. Son olarak da üretilen biyoplastiği yayıp kurutmak için düz bir yüzey ve aluminyum folyo da gerekmekte. İşin biraz kimyasına inilirse; nişasta amiloz ve

Biyopolimerlere Giriş.. Biyopolimer Nedir, Çeşitleri, Farkları

Biyopolimerler canlı organizmalar tarafından üretilen polimerlerdir. Selüloz, nişasta, kitin, proteinler, peptidler, DNA ve RNA biyopolimerlere örnek olarak gösterilebilir. Sayılan bu biyopolimerler sırasıyla şeker, amino asit ve nükleotid adı verilen monomerlerden oluşmaktadır (Mohanty ve ark., 2005). Selüloz Dünya’da hem en çok bulunan biyopolimer hem de organik bileşiktir. Bitkilerin yaklaşık %33’lük bir kısmını selüloz oluşturmaktadır. Pamuğun selüloz içeriği %90 iken, ağaçların %50’sini selüloz oluşturmaktadır (Klemm ve ark., 2004). Bazı biyopolimerler biyolojik olarak yıkılabilirler. Bu da mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve suya yıkılabildikleri anlamına gelir. Ek olarak biyoyıkılabilir biyopolimelerin bir kısmı kompost edilebilir. Bu da endüstriyel kompostlama prosesiyle altı ay içerisinde %90’ına kadar yıkılabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu özelliğe sahip olan biyopolimerler Avrupa Standardı EN 13432 (2000)’e göre kompostlanabilir sembolü

Hollandalı Attero Organik Atıktan Biyoplastik Üretmeyi Hedefliyor

Hollandalı atık arıtma şirketi Attero; bitki, meyve ve bahçe atığından plastik üretebileceği bir işletmenin temellerini atmaya çalışıyor. Yerel medya kurumlarına göre şirket Venlo ana merkezinde biyoplastik üretim denemelerine başlamış durumda. Attero 2014 yılı itibariyle pilot tesisini çalıştırmayı planlarken, ticari üretime de önümüzdeki 3-4 sene içerisinde geçmeyi planlıyor. Attero'da 800 kişi çalışıyor ve 2012 yılında 325 milyon EUR'luk iş hacmine sahipti. 2012 yılında 685bin ton organik atığı işleyen şirket, ülkenin 15 bölgesinde biyogaz üretimi gerçekleştirirken, Hollanda'nın ev atıklarının %40'ını da arıtıyor.  Proje geliştiricisi, Olaf Fennis, firmanın finansal desteği Hollanda hükümeti tarafından alacağını ve bu destek sayesinde üretim fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki farkın finansmanının sağlanacağı belirtiyor.