23 Temmuz 2013 Salı

Yenilenebilir Kaynaklar Nedir?

Yenilenebilir kaynak doğada insanlar tarafından kullanıldığından daha hızlı bir şekilde oluşan doğal kaynaklara denir. Birçok insan 'yenilenebilirlik' kavramının sabit bir kavram olduğunu düşünsede; örneğin ağaç, çim ve rüzgar gibi kaynaklar yenilenebilirken, petrol ve kömür değildir. Gerçekte, bir kaynağın yenilenebilir olması ne kadar sürede tekrar oluşabildiği ve insanların onu ne kadar hızlı kullandığı ile alakalıdır. Sonuç olarak, bazı kaynaklar diğerlerinden daha yenilenebilir olabilirken, bazı kaynaklar ise nasıl kullanıldıklarına göre yenilenebilir olur ya da olmayabilir.

Yenilenme Oranı

Bir kaynağın yenilenme oranı (bazen sürdürülebilme verimi de denmektedir) doğada ya da çevrede o kaynağın ne kadar sürede tekrar oluşabildiğini ifade etmektedir.

Güneş enerjisi, gelgitler, yağmur ve rüzgar gibi kaynaklar sürekli olan enerji kaynaklardır çünkü her zaman için kullanıldıklarından daha hızlı oluşacaklardır. Rüzgarın insan tarafından tamamen tüketilmesini ve tekrar dünyanın onu daha fazla üretmesini beklemek gibi bir ihtimal imkansızdır.

Canlı organizmalar genellikle yenilenebilir olarak ifade edilen kaynaklar sağlarlar çünkü kullandıklarına oranla kendilerini makul bir zaman içinde yenilemeleri gerekmektedir. Tarım besleme stokları ve deniz besleme stokları canlı organizmaların besleme stoklarının iki ana kategorisidir. Bu kategoriler içerisinde bazı organizmalar diğerlerine göre daha hızlı yenilenebilir; örneğin bir ağacı yetiştirmek, çimi büyütmeye göre çok daha fazla zaman gerektirir.

Yenilenebilir olmayan olarak ifade edilen kaynakların çoğu kömür, petrol, doğal gaz ve diğer doğa tarafından üretilmeleri çok uzun süren maddelerden üretilmektedir. Bu kaynaklar daha fazla üretilmeden önce tükenebilmektedir. Bu kategorideki petrokimyasal besleme stokları ise genelde petrol türevlidirler ve prensip olarak kimyasal, sentetik kauçuk ve çeşitli plastiklerin üretilmesinde kullanılırlar.

Kullanılma Hızı

Nehir kenarında küçük bir köyde yaşadığınızı hayal edin. Nehrin içindeki türbün dönecektir ve tüm köye yetecek kadar elektrik üretimi sağlanabilecektir. Açık bir şekilde onların hidroelektrik gücü tamamen yenilenebilir bir kaynaktır. Fakat köyün büyüklüğü arttıkça, enerji tüjetimi de artacaktır. Eğer bu artış sonunda köyün ihtiyacı bu türbün tarafından sağlananı aşarsa, bu elde edilen hidroelektrik enerji artık yenilenebilir bir kaynak olarak ifade edilemez.


Aynı durum bitkilerin kullanımı için de geçerlidir. Eğer mısır tüketim oranı üretilen orana göre makul bir miktarda kalırsa, mısır yenilenebilir bir kaynaktır. Fakat eğer mısır türetimi dramatik bir şekilde mısır üretimine yansımayacak şekilde artarsa, mısır da daha fazla yenilenebilir bir kaynak olmayabilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder