Ana içeriğe atla

Biyobazlı Akrilik Asit Projesinde Önemli Adım

BASF (Ludwigshafen, Almanya), Cargill (Minneapolis,MN, ABD) ve Novozymes (Kopenhag, Danimarka) firmaları kısa bir süre önce gösterdikleri pilot ölçekteki 3-hidroksipropionik asit (3-HP) üretimleri ile yenilenebilir kaynaklardan akrilik asit üretmeyi hedefleyen ortak projelerinde önemli bir noktaya ulaşmış oldular.

3-HP yenilenebilir kaynaklı bir yapıtaşı ve aynı zamanda akrilik asit üretimi için öncü olan kimyasallardan biri. Firmalar aynı zamanda 3-HP'yi laboratuvar ölçeğinde susuzlaştırma için bazı teknolojiler de geliştirdiler. İşlemdeki bu adım akrilik asit üretiminin temel yapısını oluşturuyor. Ağustos 2012'de, şirketler yenilenebilir hammalzemeleri %100 biyobazlı akrilik aside dönüştürmek amaçlı ortak anlaşmalarını duyurmuşlardı.

BASF Küresel Hijyen İşkolu Yardımcı Başkanı Teressa Szelest 3-HP'nin biyobazlı akrilik asit üretiminde potansiyel bir anahtar ham malzeme olduğunu belirtiyor. Akrilik asitlerde özellikle süperabsorbant özelliğe sahip polimerlerin öncüsü olarak dikkat çekiyor. Proses ticari olarak hazır hale gelmeden, hala yapılacak hatrı sayılır miktarda iş olduğunu belirten Szelest, yine de gelinen bu noktanın önemli bir miltaşı olduğunu ve bundan sonra bütün sistemi ölçeklendirmek konusundaki çalışmalara 2014 yılı itibariyle geçilebileceğini belirtti.

Akrilik asit yüksek hacimde üretilen ve birçok ürün için hammadde olan bir kimyasal. BASF dünyanın en büyük akrilik asit üreticisi ve yüksek miktarda üretim ve kullanıma hazır hale getirmek için işleme kapasitesine sahip. BASF öncelikli olarak biyobazlı akrilik asitleri yüksek miktarda sıvıyı içine çekebilen süperemici polimerlerin üretimi için kullanmayı planlıyor. Bu polimerler de genellikle bebek bezi ve diğer hijyen ürünlerinde kullanılıyor. Günümüzde akrilik asit ham petrolün rafine edilmesiyle elde edilen propilen molekülünün oksidasyonu ile üretiliyor.

Firmaların ortak projesi sayesinde biyoteknoloji, yenilenebilir besleme kaynakları, endüstriyel boyuttaki fermentasyon ve yeni kimyasal üretme için gerekli dünya çapında olan uzmanlıklar bir araya gelmiş olacak.

Cargill Biyoteknolojisi Ar-Ge Yardımcı Başkanı Jack Staloch, üç firmanın da proje için uzman ekiplerini bir araya getirdiğini belirtiyor. Amacımıza ulaşmak için bu ekipler hızlı ve yoğun bir şekilde çalıştılar ve önemli miktarda ilerleme kaydettiklerini belirtiyor.

Novozymes sorumlusu Rasmus von Gottberg ise 3-HP'nin pilot ölçekte üretilmesi ile önemli bir miltaşına ulaşıldığını beliriyor. Böylelikle bu anahtar yapıtaşının yenilenebilir kaynaklardan ve güçlü endüstriyel koşullarda üretilebilmesinin mümkün olduğunu gösterdiklerini söylüyor. Artık ticarileştirmeye yönelik geliştirmelerin yapılması gerekiyor.

Biyobazlı akrilik asitten türetilen süperemici polimerler pazar için sarsıcı yeni bir ürün olacağı düşünülüyor. Özellikle bu tip süperemici polimerlerden yapılacak olan bebek bezleri pazardaki bu tür ürünleri destekleyen tüketicilerin talepleri için önemli hale gelecek. Aynı zamanda üreticiler de tüketici taleplerine karşılık verebilir hale gelecekler, ürünlerinde farklılıklar yaratarak, sürdürülebilirlik hedeflerini de daha ileriye taşıyabilecekler.


Kaynak: Bioplastics Magazine 04/2013

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evde Kendi Biyoplastiğinizi Nasıl Üretebilirsiniz

Biyoplastiklerin en güzel tarafı tamamiyle petrolden bağımsız kaynaklardan üretilebilmeleridir. Buna ek olarak elinizde petrol dahi olsa normal plastik hammaddelerini üretebilmeniz için çok yüksek ısılara çıkabilecek teknolojik aletlere ve damıtma aletlerine ihtiyacınız vardır. Fakat biyoplastik tamamiyle evde bulunabilen basit maddeler ile üretilebilmektedir. Greenplastics.net sitesinin desteğiyle hazırlanan ve 2008 yılında hazırlanmış olan 'Kendi biyoplastiğinizi yapın' adlı youtube videosu zamanında pek rağbet görmemiş olsa da son dönemdeki bazı haberler sonrasında tekrar gündeme getirilmesinde yarar olacağını düşünüyorum. Aşağıda İngilizce olarak seyredebileceğiniz videoyu anlayamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle gerekli malzemeler açıklanıyor, bir ısıtıcı, bir tencere, su, nişasta, gliserin ve sirke. Son olarak da üretilen biyoplastiği yayıp kurutmak için düz bir yüzey ve aluminyum folyo da gerekmekte. İşin biraz kimyasına inilirse; nişasta amiloz ve

Biyopolimerlere Giriş.. Biyopolimer Nedir, Çeşitleri, Farkları

Biyopolimerler canlı organizmalar tarafından üretilen polimerlerdir. Selüloz, nişasta, kitin, proteinler, peptidler, DNA ve RNA biyopolimerlere örnek olarak gösterilebilir. Sayılan bu biyopolimerler sırasıyla şeker, amino asit ve nükleotid adı verilen monomerlerden oluşmaktadır (Mohanty ve ark., 2005). Selüloz Dünya’da hem en çok bulunan biyopolimer hem de organik bileşiktir. Bitkilerin yaklaşık %33’lük bir kısmını selüloz oluşturmaktadır. Pamuğun selüloz içeriği %90 iken, ağaçların %50’sini selüloz oluşturmaktadır (Klemm ve ark., 2004). Bazı biyopolimerler biyolojik olarak yıkılabilirler. Bu da mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve suya yıkılabildikleri anlamına gelir. Ek olarak biyoyıkılabilir biyopolimelerin bir kısmı kompost edilebilir. Bu da endüstriyel kompostlama prosesiyle altı ay içerisinde %90’ına kadar yıkılabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu özelliğe sahip olan biyopolimerler Avrupa Standardı EN 13432 (2000)’e göre kompostlanabilir sembolü

Hollandalı Attero Organik Atıktan Biyoplastik Üretmeyi Hedefliyor

Hollandalı atık arıtma şirketi Attero; bitki, meyve ve bahçe atığından plastik üretebileceği bir işletmenin temellerini atmaya çalışıyor. Yerel medya kurumlarına göre şirket Venlo ana merkezinde biyoplastik üretim denemelerine başlamış durumda. Attero 2014 yılı itibariyle pilot tesisini çalıştırmayı planlarken, ticari üretime de önümüzdeki 3-4 sene içerisinde geçmeyi planlıyor. Attero'da 800 kişi çalışıyor ve 2012 yılında 325 milyon EUR'luk iş hacmine sahipti. 2012 yılında 685bin ton organik atığı işleyen şirket, ülkenin 15 bölgesinde biyogaz üretimi gerçekleştirirken, Hollanda'nın ev atıklarının %40'ını da arıtıyor.  Proje geliştiricisi, Olaf Fennis, firmanın finansal desteği Hollanda hükümeti tarafından alacağını ve bu destek sayesinde üretim fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki farkın finansmanının sağlanacağı belirtiyor.