1 Kasım 2013 Cuma

Elyaflar için yeni yüksek performans PLA türleri


NatureWorks şirketi elyaf ve tela (nonwoven) uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış iki yeni Ingeo yüksek performans PLA ürününü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bu iki yeni tür düşük çekme özelliği, hızlı kristalleşme gibi özelliklerle birlikte ve elyaf ve tela kumaşları üretimi işlemi sırasında yüksek erime sıcaklıklarının kullanılabilmesine olanak sağlıyorlar.

Yeni PLA bileşilleri ile kişisel bakım, hijyen ürünleri, filtrasyon ürünleri, tıbbi kumaşlar, inşaat mühendisliği kumaşları ve tarım kumaşları gibi ürünlerin üretiminde PLA uygulama çerçevesi da büyüyebilecek.

Ingeo 6100D ürünü orta akışkanlığa sahip tela, elyaf ve eriyikten çekim uygulamaları için tasarlandı. Ingeo 6260D ürünü ise düşük akışkanlık ile eriyikten üfürmeli tela uygulamaları için özel olarak geliştirildi. İki tür de Ingeo'nun elyaflar için geliştirdiği PLA ürünler arasında en yüksek erime noktası ve en hızlı kristalleşme oranını sağlıyor.

Her iki ürün de bütün işleme teknolojileri için fayda sağlıyor. Elyaf ve tela endüstrisi global segment müdürü Robert Green; ürünlerin yoğun bir araştırma geliştirmenin sonucu ve uzun süreli bir yatırımın meyvesi olduğunu belirtiyor. Bu ürünler aynı zamanda birçok bu ürünlerden türetilecek yeni nesil ürünün atası olacağını belirtiyor.

Ingeo 6100D ve 6260D'nin Anahtar Özellikleri ve Faydaları

Ingeo 6100D ve 6260D'den yapılmış elyafların azaltılmış çekme özellikleri sayesinde kumaşlarda boyutsal kararlılık geliştirilmiş oluyor. Aynı zamanda ürünlerin yüksek hidroliz direncine ve camlaşma sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklarda %30 daha fazla rijitlik sağladıkları da belirtiliyor. İki ürün de işleme ve kullanım sırasında daha yüksek sıcaklıklara imkan sağlıyor. Yüksek erime noktaları iki komponentli sistemlerde de avantaj sağlıyor. Bu sayede yeni türler daha düşük erime noktalarına sahip Ingeo reçineleriyle birlikte kullanılabiliyorlar. Bütün bu özellikler Ingeo'nun işleme koşullarını genişleterek, işlenmeyi kolaylaştırıyor.

Elyaf Performansındaki Değişim

Yeni 6100D daha önce bulunan elyaf ve tela uygulamalarında kullanılan 6202D ile karşılaştırıldığı zaman, NatureWorks bilim insanları aşağıdaki verilere ulaştılar:

-Tepe erime noktası 164C'den 172C'ye 8C yükseldi.
-Erime aralığı 15C yükseldi
-Elyaf kristalliği %20 arttı
-Pasifteki kristallenme oranı (Quiescent crystallization rate) üç-dört kat arttı.
-Stres kaynaklı kristalenme için gerekli stres miktarı azaldı.

Tela uygulamalarında ise, Inge 6100D'den yapılan elyaflar özellikle 15-35um çağ aralığında daha yüksek güç ağırlık oranına sahipler. Özellikle bu sayede yeni türler geotekstil, tıp, otomotiv ve hijyen uygulamaları için uygun hale geliyorlar.

Meltblown tekniği için performans

Meltblown   tekniğinde   yüksek   hızlı   sıcak   hava   ile   filamentler düzelerden  fibrilli  bir  tülbent  oluşturmak  üzere  çekim  işlemine  tabi  tutulurlar.  6260D ile bu yöntemle üretilen 2-7um çap aralığındaki elyaflar geniş uygulama aralığına ve ürün çeşitliliğine imkan sağlarlar. Elde edilen elyafların özellikleri sayesinde filtrasyon kumaşları için düşük basınç düşümü ve hijyen uygulamaları için yumuşaklık sağlanabilir. Melt blown kumaş uygulamalarında telaların çekmesi ise daha önce başarılabilenden %80 daha az sağlanabiliyor.
Bioplastics MAGAZINE (05/13) Vol.8 page 11

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder