26 Aralık 2013 Perşembe

Alev Geciktiricili ve Ekolojik Plastik Malzemeler

Ekolojik olarak Alev GeciktiriciYeşil Polyamidler. Mükemmel alev geciktirici özellikleri yüksek performans uygulamalarında biyo-esaslı plastikler kullanılarak da sağlanabilir. Yeşilci bir anlayışla bakılmadığı zamanlarda, çoğu zaman ciddi bir alternatif olarak düşünülmeseler de artık bu tür uygulamalar da geliştiriliyor.

Plastikleri yanma ısıları genel olarak yüksektir, hatta aşırı yüksektir. Çöp yakma fırınında yanma sıcaklığı çok düşük olduğu zaman, plastik atıklar genelde sıcaklığı yukarıya doğru düzenlemek amacıyla eklenirler. Fakat plastiklerin bu tipik özelliği birçok mühendislik uygulamasında arzulanmaz. Hatta bunun aksine parçaların alev geciktirici özellikte olması gerekir. Bu da alev geciktiricilerin eklenmesi ile sağlanabilir.

Azot içeren alternatifler

Klasik alev geciktiriciler bromür ve ya klorür esaslıdır (polibrominat difenil eter/ parafin) ve bu sebeple halojen grubu içerirler. Polyamid esaslı uygulamalarda çok iyi alev geciktirici özelliği sağlayabilirler fakat sağlık ve ekolojik açıdan oldukça olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Yangın sırasında sağlıksız ve biyolojik olarak birikme ihtimalı olan polibrominatlı ve ya poliklorinatlı dibenzodioksinler ya da dibenzofüranlar (PCDD ve PCDF) ortama salınırlar. Bu da bu kimyasalların ortamda çok zor bir şekilde parçalanacağını ve ekstrem durumlarda da organizmaların vücutlarında birikebilecekleri anlamına gelmektedir.

Bu durum halojen içeren alev geciktiricilerin kullanımlarının neden her geçen gün EG ve RoHS gibi kurumlar tarafından kısıtlandığının en önemli sebeplerindendir. Sonuç olarak halojen içermeyen ürünlerin pazar payı sürekli artmaktadır; Avrupa Birliğinde yılda 500kt halojen içermeyen alev geciktiricisi kullanılmaktadır. Bu da kullanılanların çoğunluğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda metal ve ağır metalleri tamamen içermeyen alev geciktiriciler için talepler de dile getirilmeye başlanmıştır.


Melamin siyanürat (MS) - melamin ve siyanürik asidin tuzu, halojen grubu içeren alev geciktiricilere iyi bir alternatif olan azot grubu içeren bir alev geciktiricidir. Yıllar süren tecrübeler sonunda MS'nin doğa dostu olarak formüle edilmiş polyamidlerin modifiye edilmesi için ideal bir aday olduğu görülmüştür. Melamin siyanürat polimer baz malzemesine tuz formunda kampaund edilmektedir. Yüksek sıcaklık ve ya yangın durumunda, faz fazını inceltir ve halojen içeren alev geciktiriciler gibi endotermik olarak hareket eder. Tabi ki alev geciktiricilerin eklenmesi parçaların fiziksel özelliklerini olumsuz bir şekilde etkilememelidir. Eğer gerekliyse, bu tür olumsuz etkiler elyaf katkıları ve mukavemet arttırıcılar ile telafi edilmelidir.

Bilgi Köşesi  -  Standard UL94 Nedir?

Dünya çapında otorite olmuş alev sınıflandırması standardı olan ve Underwriters Laboratuvarı tarafından geliştirilip bu laboratuvarın baş harflerini alan UL94, bir malzemenin test alevine maruz kaldıktan sonra kendi kendine sönebilme kapasitesini test eder. Sınıflandırma, yanma oranı, sönme, damla oluşumu ve tekrar parlama  özelliklerine göre yapılmaktadır. Alev sınıfları duvar kalınlığına göre değerlendirilir. Mevcut olan sınıflar; HB (yatay test örneğinin yavaş yanması), V2, V1 ve V0 şeklinde devam etmektedir. V0 sınıfı alev geciktiriciler arasında en yüksek sınıftır.Evonik firmasının Vestamid Terra ürün grubuna ait biyo-esaslı ve alev geciktirici katkılandırılmış polimer çeşitleri Türkiye'de Kumru Kimya firması dağıtıcılığında tedarik edilmektedir. Daha detaylı bilgiler ve firmayla iletişime geçmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

http://www.kumrukimya.com/vestamid-terra.htm

Kaynak: Kunstoffe international 8/2012, author; Benjamin Brehmer, Holger Renners, Frank Zelder

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder