Ana içeriğe atla

Evonik Uzun zincirli Biyo-esaslı Polyamid Malzemeler

Yüksek performans polimerleri petrokimya endüstrisinin klasik ürünleridir. Böyle olsa dahi, polimer zincirleri tamamen ve ya kısmı olarak biyo-esaslı yapıtaşlarından da sentezlenebilir. Petrokimya temelli polyamidlerden farklı olarak, biyopolyamidler daha tercih edilir karbondioksit ve enerji dengesine sahiptirler. Bu pozitif denge kastor çekirdeği bitkisinden gelmektedir. Evonik üç farklı tip biyopolyamidi kullanıcılara Vestamid Terra markasıyla sunmaktadır. Bu ürünler PA610, PA1010 ve PA1012'dir.

Biyopolyamidler alev geciktirme özelliklerinin gerektiği teknolojik olarak daha karmaşık uygulama alanlarında da giderek önem kazanmaktadır. Bu alanlar arasında, örneğin elektrik ve elektronik ürünleri gibi daha önce yıllar boyu polipropilen (PP), polibütilen terefitalat (PBT), polivinil klorür (PVC) ve kısa zincirli polyamidlerin (PA) kullanıldığı alanlar bulunmaktadır. Bu polimerlerin biyobazlı ve/veya ekolojik alternatifleri henüz bulunmamaktadır. Fakat uzun zincirli biyobazlı polyamidler yeni imkanlar ve potansiyel avantajlar sunmaktadır. Bunlar arasında:

-Isı kararlılığı (özellikle koşullanma ve/veya su emilimi)
-Düşük su emilimi ve şişme, düşük ağırlık
-Yüksek kimyasal direnç, örneğin; çözücüler ve deterjanlar
-Yüksek darbe mukavemeti, düşük sıcaklıklar dahil
-Yüksek aşınma direnci
-Mekanik mukavemet (katkı elyaflarına bağlı olarak)
-Termal yalıtım (düşük su emilimi sayesinde)
-Alev geciktiricilik, 0.8mm ve 1.6mm duvar kalınlıklarında UL94 standardına göre V0 özelliği
-Biyo-esaslılık

Malzemeyi MS ve ek katkılar ile kampaund etme işlemi, uzun zincirli polyamidlerde özellikle MS'nin göreceli olarak düşük bozunma sıcaklığından dolayı teknolojik olarak talepkardır. V0 sınıflandırmasını elde etmek için, katkılandırılmamış polyamide, genellikle %5-8 MC eklenir. Fakat katkılandırılmış polyamidler için %15'lik rakamlar dahi mümkündür. Katkı elyaf miktarları arttıkça UL sınıflandırması elde etmek için gerekli MS miktarı da artmaktadır. (Tablo)Tablodan da görülebileceği gibi katkı elyaflarının kullanılması gerilme kuvvetini arttırırken, kopma esnemesinde önemli bir miktarda azalmaya sebep olmaktadır. Bu sebeple farklı malzeme türlerinde V0 sınıflandırmasına ulaşmak zor hale gelmektedir. Terra DS1281'de V0'a ulaşmak için neredeyse %50'lik alev geciktirici içeriği gerekmektedir. D2280'den farklı olarak da DS1680 ve DS1880'in kalın örnekleri V0 sınıfına ulaşamamaktadır. Cam elyafların katklılı plastiklerle yangın arasındaki etkiyi etkileyen iki etkisi bulunmaktadır:

-Plastik matrisinin yüksek özgül yüzey alanı alev ve oksijenin daha geniş bir buluşma alanına sahip olmasına sebep olur
-Cam bitiş genellikle aminosilanlar ile sağlanır  ve bunlar yanma sırasında nitrik okside ve duman oluşumuna sebep olur.


Vestamid Terra DS 1680, 1880 ve 2280 oluşturulurken mekanik mukavemet ve alev geciktirme özellikleri arasındaki dengeye özellikle dikkat edilmiştir. Özellikle müşterilerle iş birliği halinde ürünler geliştirilmiştir. Hali hazırdaki özellikler ve potansiyel uygulama alanları da dikkate alınmıştır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evde Kendi Biyoplastiğinizi Nasıl Üretebilirsiniz

Biyoplastiklerin en güzel tarafı tamamiyle petrolden bağımsız kaynaklardan üretilebilmeleridir. Buna ek olarak elinizde petrol dahi olsa normal plastik hammaddelerini üretebilmeniz için çok yüksek ısılara çıkabilecek teknolojik aletlere ve damıtma aletlerine ihtiyacınız vardır. Fakat biyoplastik tamamiyle evde bulunabilen basit maddeler ile üretilebilmektedir. Greenplastics.net sitesinin desteğiyle hazırlanan ve 2008 yılında hazırlanmış olan 'Kendi biyoplastiğinizi yapın' adlı youtube videosu zamanında pek rağbet görmemiş olsa da son dönemdeki bazı haberler sonrasında tekrar gündeme getirilmesinde yarar olacağını düşünüyorum. Aşağıda İngilizce olarak seyredebileceğiniz videoyu anlayamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle gerekli malzemeler açıklanıyor, bir ısıtıcı, bir tencere, su, nişasta, gliserin ve sirke. Son olarak da üretilen biyoplastiği yayıp kurutmak için düz bir yüzey ve aluminyum folyo da gerekmekte. İşin biraz kimyasına inilirse; nişasta amiloz ve

Biyopolimerlere Giriş.. Biyopolimer Nedir, Çeşitleri, Farkları

Biyopolimerler canlı organizmalar tarafından üretilen polimerlerdir. Selüloz, nişasta, kitin, proteinler, peptidler, DNA ve RNA biyopolimerlere örnek olarak gösterilebilir. Sayılan bu biyopolimerler sırasıyla şeker, amino asit ve nükleotid adı verilen monomerlerden oluşmaktadır (Mohanty ve ark., 2005). Selüloz Dünya’da hem en çok bulunan biyopolimer hem de organik bileşiktir. Bitkilerin yaklaşık %33’lük bir kısmını selüloz oluşturmaktadır. Pamuğun selüloz içeriği %90 iken, ağaçların %50’sini selüloz oluşturmaktadır (Klemm ve ark., 2004). Bazı biyopolimerler biyolojik olarak yıkılabilirler. Bu da mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve suya yıkılabildikleri anlamına gelir. Ek olarak biyoyıkılabilir biyopolimelerin bir kısmı kompost edilebilir. Bu da endüstriyel kompostlama prosesiyle altı ay içerisinde %90’ına kadar yıkılabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu özelliğe sahip olan biyopolimerler Avrupa Standardı EN 13432 (2000)’e göre kompostlanabilir sembolü

Hollandalı Attero Organik Atıktan Biyoplastik Üretmeyi Hedefliyor

Hollandalı atık arıtma şirketi Attero; bitki, meyve ve bahçe atığından plastik üretebileceği bir işletmenin temellerini atmaya çalışıyor. Yerel medya kurumlarına göre şirket Venlo ana merkezinde biyoplastik üretim denemelerine başlamış durumda. Attero 2014 yılı itibariyle pilot tesisini çalıştırmayı planlarken, ticari üretime de önümüzdeki 3-4 sene içerisinde geçmeyi planlıyor. Attero'da 800 kişi çalışıyor ve 2012 yılında 325 milyon EUR'luk iş hacmine sahipti. 2012 yılında 685bin ton organik atığı işleyen şirket, ülkenin 15 bölgesinde biyogaz üretimi gerçekleştirirken, Hollanda'nın ev atıklarının %40'ını da arıtıyor.  Proje geliştiricisi, Olaf Fennis, firmanın finansal desteği Hollanda hükümeti tarafından alacağını ve bu destek sayesinde üretim fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki farkın finansmanının sağlanacağı belirtiyor.