24 Ocak 2014 Cuma

Fransa'da OXO'ların Yasaklanması İçin Yasa Teklifi


Fransa parlamentosunda yaklaşık 100 milletvekili tarafından önerilen yasa teklifi ile plastik poşetlerde OXO plastiklerin kullanımının yasaklanması hedefleniyor. 8 Ocak tarihinde sunulan yasa teklifinin ana başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

• Oxo olarak adlandırılan plastikler zararsız olduklarını kanıtlamamışlardır ve NF/EN 13432 standardına uymamaktadırlar

1. Avrupa’nın EN 13432 standardı sertifikasına sahip ve biyobozunma işlemi sonunda açığa karbondioksit, su ve organik malzeme çıkaran biyobozunur malzemelerin aksine, oxo-parçalanır plastikler toz boyutundaki plastik parçalarına dönüşürler. Bu küçük parçalar da çoğunlukla fosil kaynaklı polietilendir. Biyobozunurluğun gerektirdiği moleküler boyuttaki bozunmaya dahi yaklaşamazlar.

2. Bu plastik parçaları doğal ortamlarda birikirler ve bazı zararlara sebep olurlar.

3. Biriken parçalar toprak kirliliğine sebep olmaktadır: Bu durum Horticultural Society of Auray tarafından yapılan çalışma ile onaylanmıştır, oxo’ların bilimsel bir kandırmaca olduğu söylenmiştir.

• Gıdalarımızda kontaminasyona sebep olurlar
1. Ghent üniversitesinden Prof. Janssen’in yaptığı çalışmada midyelerin içinde plastik parçalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

2. MED keşfinde (Akdeniz Tehlikede keşfi) deniz ortamlarının kontamine olduğu tespit edilmiştir. Denizdeki bu kirliliğin önemli bir kısmı oxo-parçalanır özellikte olan milyarlarca plastik parçalarından gelmektedir.

• Fransa ve Avrupa’da oxo-plastikler plastik geri dönüşümüne zarar vermektedir.
1. Oxo-plastikler aynı zamanda plastik geri dönüşüm endüstrisi için de tehlike oluşturmaktadır. Çünkü geri dönüşüm ile geri kazanmaya zarar vermektedirler. Aynı zamanda Avrupa Geri Dönüşüm Kurumu (Plastics Recyclers Europe) tarafından da artık kabul edilmemektedirler.

• Oxo-plastikler herhangi bir resmi standarda uymamaktadırlar.
1. Oxo-parçalanır plastiklerle ilgili ortaya atılan bozunma iddiaları bilimsel bir dayanak sağlamak amacıyla birçok standarda (ISO 14855 ve ISO 14853, BS 8472, UAE.S 5009:2009..gibi) dayandırılmaktadır. Fakat bu standarlar genel olarak testlerin nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl sonuç alınması gerektiğini anlatmaktadır.

2. EN 13432 standardı ise bir performans için sağlanması gereken kriterleri göstermektedir.

3. Bu tür iddialar ile destekleme, biyobozunur plastikler ile arada bir karmaşa yaratmaktadır.

• Oxo-parçalanır plastikler kompostlama endüstrisi için risk oluşturmaktadır.
1. Kendisini oxo-biyobozunur olarak göstererek, tüketicilerde yanlış bir algı oluşturup kompostlanabilir atıklarla birlikte atılmaları zarar vermektedir. Özellikle kompostlama projesinin ilk aşamalarda olduğu Fransa’da bu durum kompost endüstrisi için tehdit oluşturmaktadır.

2. Oxo-parçalanır plastikler, herkes tarafınca güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiği düşünülen, biyo-atık toplanması konusunda da tehdit oluşturmaktadır.

• İthal edilen oxo-plastik ürünleri
1. Oxo’lar genel olarak Asya’da üretildiklerinden teknik olarak herhangi bir katma değer sağlamamaktadırlar.

2. Özellikle Asya’da üretilenler olmak üzere içerdikleri katkıların tam olarak kompozisyonlarını bilmek mümkün değildir.·

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder