Ana içeriğe atla

Fransa'da OXO'ların Yasaklanması İçin Yasa Teklifi


Fransa parlamentosunda yaklaşık 100 milletvekili tarafından önerilen yasa teklifi ile plastik poşetlerde OXO plastiklerin kullanımının yasaklanması hedefleniyor. 8 Ocak tarihinde sunulan yasa teklifinin ana başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

• Oxo olarak adlandırılan plastikler zararsız olduklarını kanıtlamamışlardır ve NF/EN 13432 standardına uymamaktadırlar

1. Avrupa’nın EN 13432 standardı sertifikasına sahip ve biyobozunma işlemi sonunda açığa karbondioksit, su ve organik malzeme çıkaran biyobozunur malzemelerin aksine, oxo-parçalanır plastikler toz boyutundaki plastik parçalarına dönüşürler. Bu küçük parçalar da çoğunlukla fosil kaynaklı polietilendir. Biyobozunurluğun gerektirdiği moleküler boyuttaki bozunmaya dahi yaklaşamazlar.

2. Bu plastik parçaları doğal ortamlarda birikirler ve bazı zararlara sebep olurlar.

3. Biriken parçalar toprak kirliliğine sebep olmaktadır: Bu durum Horticultural Society of Auray tarafından yapılan çalışma ile onaylanmıştır, oxo’ların bilimsel bir kandırmaca olduğu söylenmiştir.

• Gıdalarımızda kontaminasyona sebep olurlar
1. Ghent üniversitesinden Prof. Janssen’in yaptığı çalışmada midyelerin içinde plastik parçalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

2. MED keşfinde (Akdeniz Tehlikede keşfi) deniz ortamlarının kontamine olduğu tespit edilmiştir. Denizdeki bu kirliliğin önemli bir kısmı oxo-parçalanır özellikte olan milyarlarca plastik parçalarından gelmektedir.

• Fransa ve Avrupa’da oxo-plastikler plastik geri dönüşümüne zarar vermektedir.
1. Oxo-plastikler aynı zamanda plastik geri dönüşüm endüstrisi için de tehlike oluşturmaktadır. Çünkü geri dönüşüm ile geri kazanmaya zarar vermektedirler. Aynı zamanda Avrupa Geri Dönüşüm Kurumu (Plastics Recyclers Europe) tarafından da artık kabul edilmemektedirler.

• Oxo-plastikler herhangi bir resmi standarda uymamaktadırlar.
1. Oxo-parçalanır plastiklerle ilgili ortaya atılan bozunma iddiaları bilimsel bir dayanak sağlamak amacıyla birçok standarda (ISO 14855 ve ISO 14853, BS 8472, UAE.S 5009:2009..gibi) dayandırılmaktadır. Fakat bu standarlar genel olarak testlerin nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl sonuç alınması gerektiğini anlatmaktadır.

2. EN 13432 standardı ise bir performans için sağlanması gereken kriterleri göstermektedir.

3. Bu tür iddialar ile destekleme, biyobozunur plastikler ile arada bir karmaşa yaratmaktadır.

• Oxo-parçalanır plastikler kompostlama endüstrisi için risk oluşturmaktadır.
1. Kendisini oxo-biyobozunur olarak göstererek, tüketicilerde yanlış bir algı oluşturup kompostlanabilir atıklarla birlikte atılmaları zarar vermektedir. Özellikle kompostlama projesinin ilk aşamalarda olduğu Fransa’da bu durum kompost endüstrisi için tehdit oluşturmaktadır.

2. Oxo-parçalanır plastikler, herkes tarafınca güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiği düşünülen, biyo-atık toplanması konusunda da tehdit oluşturmaktadır.

• İthal edilen oxo-plastik ürünleri
1. Oxo’lar genel olarak Asya’da üretildiklerinden teknik olarak herhangi bir katma değer sağlamamaktadırlar.

2. Özellikle Asya’da üretilenler olmak üzere içerdikleri katkıların tam olarak kompozisyonlarını bilmek mümkün değildir.·

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evde Kendi Biyoplastiğinizi Nasıl Üretebilirsiniz

Biyoplastiklerin en güzel tarafı tamamiyle petrolden bağımsız kaynaklardan üretilebilmeleridir. Buna ek olarak elinizde petrol dahi olsa normal plastik hammaddelerini üretebilmeniz için çok yüksek ısılara çıkabilecek teknolojik aletlere ve damıtma aletlerine ihtiyacınız vardır. Fakat biyoplastik tamamiyle evde bulunabilen basit maddeler ile üretilebilmektedir. Greenplastics.net sitesinin desteğiyle hazırlanan ve 2008 yılında hazırlanmış olan 'Kendi biyoplastiğinizi yapın' adlı youtube videosu zamanında pek rağbet görmemiş olsa da son dönemdeki bazı haberler sonrasında tekrar gündeme getirilmesinde yarar olacağını düşünüyorum. Aşağıda İngilizce olarak seyredebileceğiniz videoyu anlayamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle gerekli malzemeler açıklanıyor, bir ısıtıcı, bir tencere, su, nişasta, gliserin ve sirke. Son olarak da üretilen biyoplastiği yayıp kurutmak için düz bir yüzey ve aluminyum folyo da gerekmekte. İşin biraz kimyasına inilirse; nişasta amiloz ve

Biyopolimerlere Giriş.. Biyopolimer Nedir, Çeşitleri, Farkları

Biyopolimerler canlı organizmalar tarafından üretilen polimerlerdir. Selüloz, nişasta, kitin, proteinler, peptidler, DNA ve RNA biyopolimerlere örnek olarak gösterilebilir. Sayılan bu biyopolimerler sırasıyla şeker, amino asit ve nükleotid adı verilen monomerlerden oluşmaktadır (Mohanty ve ark., 2005). Selüloz Dünya’da hem en çok bulunan biyopolimer hem de organik bileşiktir. Bitkilerin yaklaşık %33’lük bir kısmını selüloz oluşturmaktadır. Pamuğun selüloz içeriği %90 iken, ağaçların %50’sini selüloz oluşturmaktadır (Klemm ve ark., 2004). Bazı biyopolimerler biyolojik olarak yıkılabilirler. Bu da mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve suya yıkılabildikleri anlamına gelir. Ek olarak biyoyıkılabilir biyopolimelerin bir kısmı kompost edilebilir. Bu da endüstriyel kompostlama prosesiyle altı ay içerisinde %90’ına kadar yıkılabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu özelliğe sahip olan biyopolimerler Avrupa Standardı EN 13432 (2000)’e göre kompostlanabilir sembolü

Hollandalı Attero Organik Atıktan Biyoplastik Üretmeyi Hedefliyor

Hollandalı atık arıtma şirketi Attero; bitki, meyve ve bahçe atığından plastik üretebileceği bir işletmenin temellerini atmaya çalışıyor. Yerel medya kurumlarına göre şirket Venlo ana merkezinde biyoplastik üretim denemelerine başlamış durumda. Attero 2014 yılı itibariyle pilot tesisini çalıştırmayı planlarken, ticari üretime de önümüzdeki 3-4 sene içerisinde geçmeyi planlıyor. Attero'da 800 kişi çalışıyor ve 2012 yılında 325 milyon EUR'luk iş hacmine sahipti. 2012 yılında 685bin ton organik atığı işleyen şirket, ülkenin 15 bölgesinde biyogaz üretimi gerçekleştirirken, Hollanda'nın ev atıklarının %40'ını da arıtıyor.  Proje geliştiricisi, Olaf Fennis, firmanın finansal desteği Hollanda hükümeti tarafından alacağını ve bu destek sayesinde üretim fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki farkın finansmanının sağlanacağı belirtiyor.