Ana içeriğe atla

Yayınlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2019 Yılından İtibaren Plastik Poşetler Ücretli Oluyor

Yeni Ambalaj Atıkları Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı Gündeme geldiği zamandan beri çeşitli tartışmalara sebep olan plastik poşetlerin ücretli olarak satılması ile ilgili konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü birimine ait internet sitesinde yayına alınan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı içerisinde kendisine yer buldu. Taslağa göre Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren devreye girecek. Plastik poşetler ise 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretsiz olarak satılamayacak. Tabi bu durum piyasadaki bütün plastik poşetler için geçerli olmayacak. Konuyla ilgili 24 Ağustos 2011 tarihinden beri halen yürürlükte olan yönetmelikten farklı olarak bu yönetmelikte Avrupa Birliği kriterlerini de esas alarak özellikle daha önce tek bir tanım altında poşet olarak geçen torbaların; hafif plastik torbalar ve çok hafif plastik torbalar şeklinde ayrılması özellikle dikkat çekiyor. Yönetmeliğe göre 50 mikron altındaki poşetler, hafif plastik torba tan

Biyobozunur Malç Filmleri AB Gübre Yönetmeliğine Girdi

Biyobozunur malç filmleri tarımsal ekonomi ve çevresel açıdan tarımda önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol AB Gübre yönetmeliğinde kendilerine atıfta bulunmasıyla tamamen tanınmış oldu. İç Pazar ve Tüketici Korumasından (IMCO) sorumlu Avrupa Parlamentosu komitesi Avrupa Komisyonunun önerdiği Gübre Yönetmeliği üzerine yapılacak olan değişikliklere dair raporunu sundu. Raporunda IMCO komitesi biyobozunur malç filmlerinin yenilikçi potansiyeline atıfta bulunarak, bu tür filmlerin hem tarımsal ekonomide, hem de tarım alanlarında mikroplastik oluşumunun engellenmesi yönünde pozitif bir katkı yaratacağına vurgu yaptı. Avrupa Biyoplastik (EUBp) kurumu, Avrupa'da biyoplastik endüstrisinin çıkarlarını temsil eden kurum olarak, bu modern ve verimli tarımsal uygulamanın IMCO komitesi üyeleri ve Tarım ve Kırsal Gelişme (AGRI) ve Çevre , Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği (ENVI) gibi diğer uzman komiteler tarafından tanınmasından memnuniyetini belirtti. Biyobozunur malç filmler pazarda 15 s