27 Temmuz 2017 Perşembe

2019 Yılından İtibaren Plastik Poşetler Ücretli Oluyor

Yeni Ambalaj Atıkları Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı


Gündeme geldiği zamandan beri çeşitli tartışmalara sebep olan plastik poşetlerin ücretli olarak satılması ile ilgili konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü birimine ait internet sitesinde yayına alınan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı içerisinde kendisine yer buldu. Taslağa göre Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren devreye girecek. Plastik poşetler ise 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretsiz olarak satılamayacak. Tabi bu durum piyasadaki bütün plastik poşetler için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili 24 Ağustos 2011 tarihinden beri halen yürürlükte olan yönetmelikten farklı olarak bu yönetmelikte Avrupa Birliği kriterlerini de esas alarak özellikle daha önce tek bir tanım altında poşet olarak geçen torbaların; hafif plastik torbalar ve çok hafif plastik torbalar şeklinde ayrılması özellikle dikkat çekiyor. Yönetmeliğe göre 50 mikron altındaki poşetler, hafif plastik torba tanımında değerlendirilirken kalınlığı 15 mikron altında olan ve açık gıdalar ve hijyen amaçlı kullanılan poşetler ise çok hafif plastik torbalar olarak ayrı bir şekilde tanımlanıyor.

Dikkat çeken başka bir ayrıntı ise bu şekilde tanımlanan hafif plastik torbaların kullanımının 2019 tarihi itibariyle %90 oranına, 2025 itibari ile de %40 oranına azaltılması ile ilgili hedeflerin yönetmeliğie girmesi şeklinde. Bu bağlamda alınan önlemlerden biri de hafif plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 itibariyle ücretsiz bir şekilde dağıtılamayacağı şeklinde. Bu düzenlemenin Avrupa Birliği Komisyonu Ambalaj Atıkları yönetmeliğinde 29 Nisan 2015 yılında yapılan düzenlemeye uygunluk sağlamak amacıyla yapıldığı gözüküyor.  Avrupa Birliği Çevre Komisyonu da yönetmeliğinde hafif plastik torbaları azaltmak amaçlı hedefleri koymuştu.

Oxo-Katkılı Poşetlerle ilgili Olumsuz İddialar


Avrupa Birliği Çevre Komisyonunun yürürlükte olan yönetmeliğine bakıldığında, ülkemizde yayınlanan taslağa ek olarak EN13432 kompostlanabilirlik standardı ve oxo-bozunur plastik torbalara dair tanımların da gündeme geldiği belirtiliyor. Bu bağlamda oxo-bozunur poşetlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla Mayıs 2017'ye kadar bir raporun hazırlanması gerektiği belirtiliyor. Raporun hazırlanmasının biraz gecikmeyle 2018'de tamamlanması planlanıyor. Bu tip poşetlerin de biyobozunur şeklinde pazarlanması nedeniyle, çevreye olan etkilerinin eksiksiz ve net bir şekilde anlaşılarak bu poşetler hakkında da yasal bir düzenleme yapılması öneriliyor. Henüz Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan taslakta bu konularla ilgili maddeler mevcut değil.

Hali hazırda başta İtalya ve Fransa olmak üzere, 2018 yılından itibaren İspanya'da oxo-bozunur poşetlerin kullanımı yasaklanmış durumda.

Katkılar Plastikleri Biyobozunur Yapabilir mi? başlıklı yazımızda bu konunun detayına ve oluşturabileceği çevre problemlerine değinmiştik.

Taslakta Kompostlanabilir / Biyobozunur Poşetler Geçmiyor


Benzer şekilde Çevre Bakanlığı'nın yönetmelik taslağında biyolojik olarak bozunabilir atıklarla ilgili olarak tanımda bulunulurken, özellikle biyobozunur poşetlerin tanımlanması ile ilgili bir işaret ve ya etiketleme ile ilgili bir konu gündeme getirilmiyor. Bu da giderek büyümekte olan biyobozunur plastik pazarının kontrolünün sağlanması açısından bir problem teşkil edebilir.

Sonuç olarak hafif plastik poşet kullanımının azaltılması ve buna paralel olarak da çevreye atılmasının önlenmesi kapsamında alınan önlemler olumlu olsa da özellikle gelişmekte olan biyobozunur ve kompostlanabilir poşet pazarının gereksinimlerini karşılamıyor gözüküyor. Bu durumun özellikle Türkiye'de neredeyse bütün poşetlerde kullanılan ve poşetleri doğada çözünür yaptığı iddia eden katkıların büyük bir pazarı oluşturmasından olduğu söylenebilir. Fakat bu özellikteki poşetlerin çevreye olası olumsuz etkilerinin de hızlıca araştırılıp, belirlenmiş standartlara uygun olan muadillerden ayrımlarının ve bu konuda yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor.

Kaynaklar:
1) Avrupa Parlamentosu Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönetmeliği 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
2) Çevre Bakanlığı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı - http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269
3) Çevre Bakanlığının hali hazırda yürürlükte olan yönetmeliği
http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/YON-28035AmbalajAtikKont.docx
21 Temmuz 2017 Cuma

Biyobozunur Malç Filmleri AB Gübre Yönetmeliğine Girdi

Biyobozunur malç filmleri tarımsal ekonomi ve çevresel açıdan tarımda önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol AB Gübre yönetmeliğinde kendilerine atıfta bulunmasıyla tamamen tanınmış oldu.

İç Pazar ve Tüketici Korumasından (IMCO) sorumlu Avrupa Parlamentosu komitesi Avrupa Komisyonunun önerdiği Gübre Yönetmeliği üzerine yapılacak olan değişikliklere dair raporunu sundu. Raporunda IMCO komitesi biyobozunur malç filmlerinin yenilikçi potansiyeline atıfta bulunarak, bu tür filmlerin hem tarımsal ekonomide, hem de tarım alanlarında mikroplastik oluşumunun engellenmesi yönünde pozitif bir katkı yaratacağına vurgu yaptı. Avrupa Biyoplastik (EUBp) kurumu, Avrupa'da biyoplastik endüstrisinin çıkarlarını temsil eden kurum olarak, bu modern ve verimli tarımsal uygulamanın IMCO komitesi üyeleri ve Tarım ve Kırsal Gelişme (AGRI) ve Çevre , Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği (ENVI) gibi diğer uzman komiteler tarafından tanınmasından memnuniyetini belirtti.

Biyobozunur malç filmler pazarda 15 seneyi aşkın bir senedir bulunuyor ve sağlam bilimsel ve teknik bilgiler ile de destekleniyor. Aynı zamanda meyve ve sebze yetiştiren Avrupa çiftçileri tarafından da yüksek oranda kabul görüyor. Modern tarımda önemli rol oynayarak, verimi arttırmak, ürün kalitesini arttırmak, yabani ot kontrolü ve sulama ve ilaç kullanımının azaltılması gibi tarımsal ekonomiye önemli pozitif etkileri bulunuyor. Ek olarak, ürün döngüsü sonunda bu tür filmler tarım alanında bırakılıp toprak altına gömülerek tarımsal plastik atığını önemli ölçüde azaltıp toprak kirliliği potansiyelini de oldukça aşağıya çekiyor.

Gübre Yönetmeliğine biyobozunur malç filmlerinin, Avrupa standartlarına uygun bir şekilde biyobozunurluk kriterlerinin de açıkça belirtildiği bir standardın hazırlanması ile beraber, AB üye ülkeleri arasında da yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi sağlanabilecek.

Standardın yıl sonuna kadar yayımlanması bekleniyor ve kriterlerin 24 ay içerisinde tamamen biyobozunma ve ekotoksisite şartlarının sağlanması şeklinde olacağı belirtiliyor.

Türkiye pazarında biyobozunur malç filmlerin üretimi için uygun olan malzemelerin tedariği için FKuR Kunststoff firmasının Bio-Flex F2110 kodlu ürünlerini Kumru Kimya firmasından tedarik edebilirsiniz.

http://www.kumrukimya.com/biyoplastik-grubu.htm

Kaynak: http://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20120714-Biodegradable-mulch-film-report-adopted.php