1 Haziran 2018 Cuma

Avrupa Tek kullanımlık Plastikleri Biyobozunur Yapmak için Harekete Geçti


Deniz atıklarını azaltmak için yeni AB kuralları
Okyanus ve denizlerdeki zararlı plastik atıkların gün geçtikçe artıyor olmasıyla beraber, Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği çapında Avrupa’nın kumsallarında ve denizlerinde bulunan 10 tek kullanımlık plastik ürününü ve kaybolan ve terkedilen balıkçılık ekipmanlarını hedef alan bazı kural önerileri teklif etti.

Teklifte yer alan plastik ürünler, deniz atıklarının toplamının %70’lik gibi büyük bir kısmını oluşturuyor. Yeni kurallar ölçülü olarak ve en iyi sonuçları elde etmek adına şekillendirildi. Bu da farklı ürünlere farklı önlemler alınacağı anlamına geliyor. Alternatiflerin bulunduğu ve maliyet olarak yük getirmediği ürünler için, tek kullanımlık plastik ürünler pazardan tamamen yasaklanması isteniyor. Direk bir alternatifi olmayan ürünlerde ise, uluslar çapında bu ürünün tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Kurallar aynı zamanda tasarım ve etiket gereksinimlerini ve üreticilerin atık yönetimiyle ilgili zorunluluklarını da düzenliyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında, yeni kurallarla birlikte küresel etkileri olan bu sorunda Avrupa’nın bir adım öne çıkması sağlanacak.

Yeni kuralları özetlemek gerekirse:


Bazı ürünler için plastik yasağı: Konvansiyonel plastiğe alternatifin bulunduğu durumlarda, tek kullanımlık plastikler pazardan yasaklanacak. Bu yasak plastik kulak çubukları, çatal bıçaklar, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcıları ve balon çubuklarına uygulanacak. Bu ürünlerin hepsinin alternatif olarak sürdürülebilir malzemelerden üretilmesi gerekiyor. Bu bağlamda kompostlanabilir çözümler öne çıkmış olucak. Tek kullanımlık içecek konteynerleri ise eğer kapakları konteynere ilişik halde ise pazarda bulunabilecek.

Tüketim azaltma hedefleri: Üye ülkelerin plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını azaltmaları isteniyor. Bunu da ulusal çapta azaltma hedefleri koyarak yapabilirler veya satış noktasında alternatif ürünler sunabilirler. Ek olarak tek kullanımlık plastik ürünlerin ücretsiz olarak dağıtılmasını da engellemeleri gerekir.

Üreticiler için zorunluluklar: Üreticilerin atık yönetimi ve temizlikle ilgili maliyetlerin karşılanmasında ve aynı zamanda gıda kapları, cips ve şeker ambalajı gibi paketler, içecek kapları, tütün ürünleri ve filtreleri, ıslak bendiller, balonlar ve hafif plastik poşetler gibi ürünler için alınan önlemlerin farkındalığının yaratılması konularında destek olmaları isteniyor. Endüstriye aynı zamanda bu ürünlerin daha az kirleten alternatiflerin geliştirilmesi konusunda teşvik verilecek.

Toplama hedefleri: Üye ülkelerin tek kullanımlık plastik içecek şişelerinin %90’ını 2025 yılına kadar toplamaları isteniyor. Bunun için de depozito yöntemi örnek oalrak öneriliyor.

Etiketleme gereksinimleri: Bazı ürünlerin atığın nasıl bertaraf edilmesinin ve çevreye olan olumsuz etkilerinin gösterildiği şeffaf ve standart hale getirilmiş etiketlemeye ihtiyacı olucak. Üründe plastik bulunuyorsa da belirtilecek. Bu kurallar temizlik mendilleri, ıslak mendiller ve balonlar için geçerli olucak.

Farkındalık arttırma tedbirleri: Üye ülkelerin tek kullanımlık plastiklerin ve balıkçılık aletlerinin olumsuz etkilerinin tüketiciler nezdinde farkındalığının arttırmaları zorunlu olucak. Aynı zamanda bu ürünler için tekrar kullanım ve atık yönetimi seçenekleri konusunda farkındalığın arttırılması da isteniyor.

Deniz atıklarının %27’lik kısmını oluşturan balıkçılık ekipmanları için Komisyon poliçe çerçevesini, plastik içeren balıkçılık ekipmanları için üretici sorumluluk şemaları ile tamamlamayı hedefliyor. Plastik balıkçılık ekipmanları üreticilerinin liman kabul tesislerinden atıkların toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli maliyetlerin karşılaması gerekiyor. Farkındalık arttırıcı önlemlerin de maliyetlerini karşılayacaklar. Balıkçılık ekipmanları ile ilgili kurallar ayrı olarak duyuruldu.

Komisyonun önerileri Avrupa Parlamentosu ve Konseyine kabul için sunulacak. Komisyon diğer enstitülerin bu dosyayı öne almasını istiyor ve Avrupalılar için Mayıs 2019 seçimleri öncesi somut bir sonuca ulaşmasını hedefliyor.

Kaynak: https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_en